U bent hier

‘Samenwerken voor maatschappelijke impact’

17 juni 2015

In het havengebied van IJmuiden wordt heel concreet wat de kracht van informatie kan betekenen als overheden samenwerken. Er zijn daar tonnen aan openstaande belastingschulden geïnd, criminelen die hun straf nog moesten uitzitten zijn weer in hechtenis genomen, hennepplantages zijn opgerold en illegale bewoning is aangepakt. ‘De maatschappelijke impact van onze samenwerking is enorm’, zegt Franc Weerwind, burgemeester van Velsen, in iBestuur.

De gemeente brengt partijen bij elkaar

In het interview, een nieuwe aflevering in de serie over de kracht van informatie, gaat Weerwind dieper in op de veranderende rol van de gemeente. ‘De gemeente is een facilitator geworden, die randvoorwaarden schept en condities creëert. Wij brengen partijen bij elkaar.’ Voor deze samenwerking is het bij elkaar brengen en aan de praktijk toetsen van informatie vanuit de diverse partners van essentieel belang, stelt hij. Dat kan goed binnen de bestaande wettelijke kaders en privacyregels, zegt hij ook: ‘Je mag heel veel informatie uitwisselen, maar je moet het wel kunnen verantwoorden. Je moet dus van tevoren heel goed nadenken wat je aan elkaar geeft en met welk doel.’

Geen misbruik van langs elkaar werkende overheden

Weerwind vindt dat samenwerking zoals in het havengebied op veel meer terreinen kan gebeuren. Hij noemt als voorbeeld de aanpak van woonfraude. ‘Dat gebeurt veel meer dan we denken. Onze ambtenaren Burgerzaken zouden in de aanpak van deze fraude een veel grotere rol kunnen spelen, samen met onze mensen op straat en ook de woningcorporaties. Daar kunnen we afspraken over maken. We moeten de privacy van onze inwoners goed beschermen, maar we moeten ook niet toestaan dat er zoveel misbruik wordt gemaakt van het feit dat overheden en maatschappelijke organisaties langs elkaar heen werken.’

Lees het hele interview op iBestuur.

Digitale Agenda 2020: Roadmap

Welke wettelijke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen komen op uw gemeente af?

Bekijk het in de Roadmap.